Wat is podotherapie?

Een podotherapeut is een paramedisch voetenspecialist. De titel podotherapeut is een beschermde titel en wettelijk erkend. Een podotherapeut heeft een 4 –jarige HBO-opleiding gevolgd en na afronding en beëdiging een bewijs van bevoegdheid tot podotherapeut gekregen. De podotherapeut is daarmee het enige paramedische beroep in de podo-wereld.

Pes plano valgus

De opleiding tot podotherapeut kan uitsluitend gevolgd worden op Fontys Hogescholen in Eindhoven of op Saxion Hogescholen in Enschede. Deze Hogescholen zijn daartoe wettelijk door de Minister aangewezen.Het beroep podotherapeut valt onder art. 34 van de wet BIG-beroepen.

Wat doet een podotherapeut?

Een podotherapeut behandelt voetklachten of klachten die voortvloeien uit het niet goed functioneren van voeten. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld voorvoetklachten of rugklachten bij een scheefstand in voeten of bijvoorbeeld een beenlengteverschil. Ook voetklachten gerelateerd aan diabetes mellitus en reuma komen bij ons in de praktijk. Elke podotherapeut is geschoold in behandeling van de diabetische en reumatische voet (dit in tegenstelling tot elk ander “podo”-beroep). Diabetes screening en de behandeling van (diabetische) voetulcera behoren ook tot het werkterrein van de podotherapeut. Klik HIER voor een aantal aandoeningen, die wij in de praktijk tegenkomen.

 

Alvorens een podotherapeut tot behandeling zal overgaan, vindt er eerst een uitgebreid voetonderzoek plaats. Dit uitgebreide voetonderzoek is nodig om te bepalen wat uw klachten zijn, wat de oorzaak is van uw klachten en wat er aan te doen is. Klik HIER voor informatie over een podotherapeutisch onderzoek. Wij vinden het erg belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Daarom zullen wij aansluitend aan het onderzoek u uitgebreid informeren over uw klacht en de behandelmogelijkheden daarbij. Klik HIER voor behandelmogelijkheden.

Functie onderzoek

Hoe komt u bij de podotherapeut?

Het meest gebruikelijke is dat u op verwijzing van een huisarts of specialist bij de podotherapeut terechtkomt. Er wordt contact gehouden met uw verwijzer.

Het is ook mogelijk om zonder verwijzing te komen. De praktijk heeft namelijk een Directe Toegankelijkheid Podotherapie. Beide podotherapeuten zijn hiervoor bevoegd, dat houdt in dat zij hiervoor de opleiding Directe Toegankelijkheid Podotherapie gevolgd hebben.

 

 

Klik HIER voor informatie over kwaliteitseisen
Klik HIER voor de verschillen met andere podo-‘s