Verschillen met andere podo-‘s

Naast de podotherapeut zijn er diverse andere beroeps-beoefenaren die zich onder meer bedienen van titels als podoloog, register(sport)podoloog, podo-posturaal-therapeut, etc.

Wat zijn de verschillen?

Podotherapeuten zijn op dit vakgebied de enige beroepsbeoefenaren met een HBO-opleiding (lees Hoger Beroeps Opleiding), met een Bachelor-degree, die wettelijk erkend is door het Ministerie van Onderwijs. Dit houdt in dat zij als vooropleiding minimaal het Havo-diploma dienen te hebben om te worden toegelaten tot de opleiding Podotherapie.

De opleiding Podotherapie gaat met betrekking tot allerlei (medische) vakken dieper op de materie in dan de cursussen/opleidingen van de andere podo-beroepen. Er zijn ook een beduidend groter aantal studiebelastinguren vereist. Het kunnen analyseren van te behandelen aandoeningen vereist een zeker niveau. Het kunnen beoordelen en lezen van wetenschappelijke artikelen behoort tevens tot de competenties van een podotherapeut, net als het communiceren op medisch niveau met andere (para)medici, zoals fysiotherapeuten, artsen e.a.

De andere hierboven genoemde podo-beroepen hebben op dit moment een opleiding op MBO-niveau waar voor de toelating geen vooropleiding vereist is. Ook zijn de titels onbeschermd, wat wil zeggen dat iedereen ze mag voeren.

De titel podotherapeut is beschermd en is alleen toegestaan aan degene die ook de HBO opleiding heeft afgerond.

Let op! De term podotherapie is niet beschermd en dit is ook niet mogelijk. Helaas ontstaat hierdoor wel eens verwarring…

Klik HIER voor informatie over de kwaliteitseisen