Een podotherapeutisch onderzoek

Goniometrie, calcaneo-valgus, podoscoopEen bezoek aan de podotherapeut, begint altijd met een uitgebreid podotherapeutisch onderzoek. Alle genoemde onderdelen van het onderzoek zijn erg belangrijk om tot een goede diagnostisering te komen.

En een goede diagnostisering is uitermate belangrijk om tot de juiste behandeling te komen.Een podotherapeutisch onderzoek gaat als volgt in z’n werk: Het onderzoek wordt gestart met een begingesprek. Hierin kunt u vertellen wat uw klachten zijn en de podotherapeut zal een aantal gerichte vragen stellen om duidelijkheid in uw klachten en bijbehorende zaken te krijgen.

Vervolgens wordt u gevraagd plaats te nemen in de behandelstoel. Er wordt naar uw klachten gekeken. Er wordt gestart met een inspectie. Dit is het kijken naar uiterlijke kenmerken behorend bij de klachten. Voor een instrumentele of wondbehandeling kunt u in de stoel blijven zitten. U kunt HIER klikken om naar de behandelmogelijkheden te gaan.

Functie onderzoekDaarna zullen we verder gaan met een palpatie. Palperen is het aftasten van structuren naar eventuele afwijkingen en/of pijnpunten. Vervolgens vindt er een functie-onderzoek plaats. Dit zijn testen om te bepalen wat de bewegingsmogelijkheden in de verschillende gewrichten zijn. Eventueel worden hier nog spierkrachtmetingen aan toegevoegd. 

Daarna wordt er op een podoscoop (= voetspiegel) gekeken naar de stand van uw voeten en uw houding. Dit heet een inspectie in stand. Zo nodig vinden daar wat metingen plaats.

 

Vervolgens kijken we naar uw looppatroon.
Dit heet een ganganalyse. Dit is nodig om te kijken hoe uw voeten afwikkelen en hoe uw houding is tijdens het lopen.

 

Indien nodig zullen er nog computergestuurde voetafdrukken gemaakt worden.

Het kan ook zijn dat er nog aanvullend onderzoek nodig is, zoals een palpatie en/of functie-onderzoek van een knie, heup en/of rug. Dit kan tussendoor gedaan worden of aan het eind. Of er wordt nog een echografisch onderzoek gedaan.

Een ander aanvullend onderzoek kan een diabetes screening zijn. Dit kan bestaan uit het controleren van de doorbloeding en een neurologisch onderzoek. (NB: Dit kan ook bij niet-diabeten zijn!). Dit onderzoek kan ook bij een vervolgafspraak gedaan worden. Dat kan vanwege tijd zijn, maar ook om een overvloed aan informatie te voorkomen.

Het onderzoek eindigt met een eindgesprek. Hierin worden alle onderzoeksaspecten (nogmaals) met u doorgenomen en komen we tot een conclusie c.q. diagnose. Dit zal aan u uitgelegd worden en we gebruiken daarbij skeletmodellen en plaatjes uit boeken om het te verduidelijken. Wij kunnen een voorstel voor behandeling doen en vragen u hierbij toestemming. Uiteraard kunt u afzien van een behandeling. Dat is uw eigen keuze. Mocht u er graag even over na willen denken, kan dat natuurlijk ook altijd. Als u besluit dat u graag behandeld wilt worden, wordt er een vervolgafspraak met u gemaakt.

 

Klik HIER voor behandelmogelijkheden.