Kwaliteitseisen

BeroepsherkenningstekenPodotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. Zij dienen zich te houden aan de beroepscode. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) stelt daarom eisen aan haar leden en heeft kwaliteitsprojecten ontwikkeld. Alleen podotherapeuten kunnen lid worden van de NVvP.

Onze praktijk is aangesloten bij de NVvP. Om kwaliteit te waarborgen worden door ons zeer geregeld bij- en nascholingen gevolgd en staan we ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Elke vijf jaar kan men zich laten herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici onder voorwaarde dat men aan de gestelde eisen met betrekking tot deskundigheidsbevorderende activiteiten en werkervaring kan voldoen (zie kwaliteitsregisterparamedici.nl).
Dit register is opgesteld, samen met 11 andere paramedische beroepen, t.w. logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, huidtherapeuten, radiologisch therapeuten en laboranten.

Naambordje