Echografie

In januari 2017 zijn Nina en Sanne van start gegaan met de opleiding echografie voor Podotherapeuten aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Zij hebben dit in mei 2017 met een goed resultaat afgesloten.

Het leek ons fijn om ons bezig te houden met een verdere diagnostiek en het bevestigen van bepaalde afwijkingen. Verder is het natuurlijk ook fantastisch mooi om aan de patiënt te kunnen laten zien wat er aan de hand is.

De opleiding echografie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven hebben we bewust gekozen: hier zit ook 1 van de 2 opleidingen tot podotherapeut en daarnaast zit hier ook de MBRT* opleiding.
Deze opleidingen zijn door het Ministerie van Onderwijs erkende HBO-opleidingen.

In de opleiding echografie voor Podotherapeuten wordt naast de MSU (musculoskeletal ultrasound) ook de vaatdiagnostiek meegenomen, wat wij erg goed kunnen gebruiken bij o.a. Diabetes Mellitus patiënten.

* Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken